Specifikation på ydelser

Grundpakke

Opkrævning af husleje, kontrol af betaling og 1 rykker, bogføring, betaling af godkendte regninger, afsluttende med årsregnskab færdig til revisor. Der udarbejdes budget for efterfølgende år.​
Der oprettes særskilt konto i Deres pengeinstitut, for ind- og udbetalinger.​

Valgfri tillægsydelser

 • Besigtigelse og rekvirering af håndværkere, kontrol af arbejdet sammenholdt med fremsendte fakturaer.​
 • Løbende besøg af vor inspektør/varmemester efter behov, for tilsyn af ejendommen og rengøring m.m.​
 • Der er udenfor kontortid henvisning til varmemester/håndværkere for uopsættelige skader.​
 • Administrationen deltager i regnskabs- og budgetmøde 1 gang årlig.​
 • Varetagelse af forsikringsskader og mindre renoveringsopgaver.​
 • Girokort samt diverse korrespondance til beboerne vil blive omdelt herfra.​
 • Opkrævning og afregning af hybridnet, vaskeriordning m.m.​
 • Besvarelse af myndighedshenvendelser.

Udlejningsejendomme og restlejligheder i andelsboligforeninger

 • Varsling af huslejestigninger incl. nødvendige budgetter i henhold til Boligreguleringsloven. (Dette forudsætter dog at vi modtager korrekt varslet budget).
 • Varetagelse af huslejenævnssager.​
 • Udarbejdelse og indsendelse af regnskaber til Grundejernes Investeringsfond.​
 • Udarbejdelse af regnskab for indvendig vedligeholdelseskonti.​

Efter behov og med særskilt faktura udføres

 • Udsendelse af færdige regnskaber og indkaldelse til generalforsamling, deltagelse i denne samt bestyrelsesmøder.​
 • Byggestyring ved stører renoveringsarbejder.​
 • Varmemesterkontrol af fjernvarme m.m.​
 • Udarbejdelse af varmeregnskab, antennebudget og vaskeriregnskab.​
 • Samt naturligvis øvrige opgaver som kan fremkomme ved drift og vedligeholdelse af en ejendom.

Inspektør / varmemesterordning

Der kan tilbydes en fast inspektør/varmemesterordning. Denne omfatter døgntilkaldevagt, kontrol og tilsyn med oliefyr/fjernvarme, beboerhenvendelser og mindre reparations- og eventuelle vedligeholdelsesopgaver samt kontrol af udført arbejde på konto for indvendig vedligeholdelse.

(Ved udlejningslejligheder vil denne udgift blive påført budget for omkostningsbestemt husleje, og derfor betalt direkte af beboerne).

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os